Ekspeditorių ir vežėjų forumas
 1. 1. Tinklalapio taisyklės
 2. 2. Slapukų politika
 3. 3. Privatumo politika

Privatumo Politika

Registruodamiesi interneto svetainėje www.cargo.lt arba Cargo.LT mobiliojoje aplikacijoje, Jūs patikite UAB Eurospektras“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Cargo.LT internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos). Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos. Laikas kada įsigalioja taisyklės laikomas svetainėje paskelbimo metu. Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat, bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
 • Mūsų teisėtas interesas;
 • Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.


1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1. Registracija, patikrinimas, administravimas ir bendravimas

Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus registracijos duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Registracijos duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės Paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų registracijos duomenis?

Pagal Jūsų registracijos duomenis mes interneto svetainėje www.cargo.lt arba Cargo.LT mobiliojoje aplikacijoje sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą interneto svetainės www.cargo.lt arba Cargo.LT mobiliosios aplikacijos naudotoją ir kuris suteiks jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis. Pagal Jūsų pateiktus registracijos duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, Skype vardas ) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote jums reikalinga pagalba besinaudojant svetaine arba reikalinga pagalba esant techniniams nesklandumams ir t.t. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje. Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo anketinius duomenis, prašome susipažinti šios Politikos 5.2 skyriuje. Bendrovė turės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.


Jūsų paskyros administravimas

Mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų paskyrą.

Paskyros duomenys:
Duomenų kategorijos Registravimosi interneto svetainėje www.cargo.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros naudotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje www.cargo.lt mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.

1.3. Jūsų pirkimo - pardavimo duomenų tvarkymas

Pirkimo - pardavimo duomenų tvarkymas Teikdami Jums Paslaugas ir įvairius privalumus – Aukciono skiltyje sudarome galimybę parduoti arba nusipirkti naują arba panaudotą techniką/dalis – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo - pardavimo - pirkimų operacijas (toliau – pirkimo - pardavimo duomenys).

Paslaugų administravimo tikslu tvarkomi Jūsų pirkimo duomenys:
Duomenų kategorijos Registravimosi interneto svetainėje www.cargo.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis
Duomenų tvarkymo terminas Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros naudotoju. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo - pardavimo duomenis?

Pirkimo - pardavimo duomenis mes saugome visą laikotarpį, kol esate paskyros naudotoju nuo pirkimo - pardavimo operacijos atlikimo dienos, o nustojus naudotis www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis po 5 metų – juos sunaikiname ir/arba patikimai nuasmeniname, t.y. negrįžtamai atsiejame nuo Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.

1.4. Tikslu pateikti transporto sektoriuje veikiančių asmenų bendruomenei informaciją apie atskirų vairuotojų, vadybininkų ar kitų Cargo.LT interneto svetainės naudotojų patikimumą

Administruojant Paslaugų teikimą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, Cargo.LT vykdo vairuotojų, vadybininkų ir įmonių profiliavimą (reitingavimą). Mes galime grupuoti ir analizuoti jūsų duomenis pagal nustatytas reitingo formavimo taisykles į kurį įeina vadybininko profiliavimo (reitingavo) taisyklė: “Vadybininko reitingą sudaro: atsiliepimai apie vadybininką (+0.2 balo už teigiamą ir -0.2 balo už neigiamą atsiliepimą), nepašalintų pasiūlymų skaičius (0.1 balo už pasiūlymą) ir sąsaja su Facebook profiliu (+0.2 balo).”. Profiliavimo (reitingavimo) rezultatai yra prieinami (teikiami) visiems registruotiems interneto svetainės Cargo.LT naudotojams. Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės ir profiliavimo (reitingavimo) veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte automatizuotai Jūsų duomenų analizei ir profiliavimui (reitingavimui) šiame Politikos skirsnyje įvardintu tikslu, mes priimtume ir vertintume tokį Jūsų prieštaravimą. Tačiau, atsižvelgiant į reikalavimus Paslaugų teikimui, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

Informacijos teikimo apie svetainės naudotojų patikimumą tikslui renkami duomenys
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas trečiųjų šalių interesas įvertinti galimų partnerių krovinių gabenimo srityje patikimumą
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1. 5. Pasiūlymų ir informacijos teikimas

Jeigu pildydami registracijos anketą Jūs sutikot, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, teikdami Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, pvz., bendruosius naujienlaiškius, informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių teikiamus pasiūlymus, nuolaidas, akcijas, kviesdami Jus dalyvauti akcijose, žaidimuose bei laimėti prizus, siųsdami naujienas iš www.CargoNews.lt portalo, teiraudamiesi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir kt. Pasiūlymus ir informaciją mes teikiame Jūsų paskyroje ir mobiliojoje aplikacijoje, o taip pat kitais Jūsų pasirinktais būdais: pvz., el. paštu, SMS žinutėmis.

Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas tvarkyti jūsų tiesioginės rinkodaros tikslais
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite pasirinkti savo pageidaujamus komunikacijos kanalus papildomai sutapimų pasiūlymams per krovinių/transporto pridėjimo formą interneto svetainės www.cargo.lt paskyroje arba Cargo.LT mobiliojoje aplikacijoje. Šiuos nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Taip pat galite atsisakyti gauti naujienlaiškius iš CargoNews.lt portalo laiško apačioje arba 6 punkte nurodytais kontaktais.

Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti papildomus pranešimus apie sutapimus kroviniui arba transportui, bet kada jos atsisakyti arba keisti Jūsų pasirinktus pranešimų gavimo būdus (kanalus). Jūsų atsisakymas gauti krovinių ar transporto sutapimus nesutrukdys Jums naudotis Paslaugomis.

1.6. Statistika ir rinkos tyrimai

Statistikos ir rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenų kategorijos Įmonės pavadinimas ir kodas, darbovietės vietovė, įmonės rūšis, įmonės įkūrimo data, registracijos svetainėje data, adresas/-ai įmonės, įmonės dokumentai, kontaktiniai duomenys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui
Duomenų tvarkymo terminas 10 metai

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.Duomenų analizė statistikos, rinkos tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų naudotoju poreikius atitinkančio sistemos funkcionalumo ir teikiančių paslaugų formavimas ir pan.

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

1.7. Naudotojų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į Jūsų užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa).

Naudotoju užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimo tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenų kategorijos Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, naudotojų kalbos, Skype vardas, įmonės duomenys Jūsų Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiatės, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, protestai, kita Užklausoje pateikiama informacija; Kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. Patvirtinantys dokumentai, nuotraukos ir kt. Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimui skirtą Pagalbos liniją.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į naudotojų Užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai

Jūsų duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir Jums teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Jūsų nuomonę bei pasiūlymus.

1.8. Tikslas pašalinti iš svetainės www.cargo.lt pašalinti nesąžiningus naudotojus

Siekdami apsaugoti savo naudotojus nuo galimų nesąžiningų naudotojų - saugome duomenis nurodytus apačioje.

Tikslas pašalinti iš Cargo.LT nesąžiningus naudotojus
Duomenų kategorijos Jūsų įvardinta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybės kortelės kopija, įmonės duomenys, IP adresas ir kiti nurodyti asmens duomenys atitinkamoje sutartyje, kaip su interneto ir mobiliojo ryšio tiekimo sutartyje nurodyto asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, asmens kodas.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas trečiųjų asmenų (kitų interneto svetainės Cargo.LT naudotojų) interesas išvengti nuostolių, kurie būtų patirti sudarius sutartį su nesąžiningu vežėju.
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1.9. Transporto įmonių materialinių nuostolių prevencijos tikslu

Statistikos ir rinkos tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:
Duomenų kategorijos Vardą ir pavardę, bei kitą atsiliepimą palikusios transporto priemonės nurodyta informacija (darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta, padaryti darbo pareigų pažeidimai, jų data ir pan.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas trečiųjų asmenų (kitų interneto svetainės Cargo.LT naudotojų) interesas išvengti materialinių nuostolių.
Duomenų tvarkymo terminas 10 metai

2.0. Tikslas sudaryti galimybę registruotiems interneto svetainės Cargo.LT naudotojams pateikti krovinio arba/ir transporto pasiūlymus kitiems svetainės Cargo.LT naudotojams

Galimybė naudotojams skelbti krovinių/transporto pasiūlymus svetainėje:
Duomenų kategorijos Vardą ir pavardę, bei kitą atsiliepimą palikusios įmonės atstovo nurodyta informacija (darbovietė, gimimo data, gyvenamoji vieta, padaryti darbo pareigų pažeidimai, jų data ir pan.)
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėta jūsų galimybė skelbti ir informuoti kitus svetainės naudotojus apie laisvo transporto ir /ar turimų krovinių pasiūlymus pagal pateikiamas svetainės taisykles.
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

2.1. Tikslu sudaryti galimybę registruotiems naudotojams patalpinti skelbimą skiltyje “Skelbimai”

Galimybė naudotojams skelbti skelbimus skiltyje “Skelbimai”:
Duomenų kategorijos Registracijos metu pateikta informacija, bei skelbime nurodyta informacija
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėta jūsų galimybė skelbti informaciją kitiems svetainės naudotojams skelbimo skiltyje “Skelbimai”, pagal nurodytas svetainės taisykles
Duomenų tvarkymo terminas 30 dienų nuo skelbimo patalpinimo, išskyrus atvejus, kai naudotojas pratęsia skelbimo galiojimo terminą. Tokiu atveju duomenų tvarkymo terminas pratęsiamas tapačiam laikotarpiui su skelbimo pratęsimo laikotarpiui.

2.2. Informacijos pateikimas svetainės skiltyje “Forumas”

Tikslu pateikti informaciją apie žinutę skiltyje “Forumas” parašiusį naudotoją:
Duomenų kategorijos Registracijos metu pateikta informacija, bei forumo žinutėje nurodyti duomenys: žinutės turinys, data, laikas
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėta jūsų galimybė susirašinėti “Forumo” skiltyje pagal nurodytas svetainės taisykles
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

2.3. Reklamos paslaugas užsisakiusio asmens duomenų tvarkymas

Reklamos paslaugas užsakiusių ar siekiančių užsakyti subjektų asmenų duomenų tvarkymo tikslas:
Duomenų kategorijos Duomenys kurie pateikiami paties naudotojo ar kito užsakovo ir į sutartį dėl reklamos paslaugų teikimo būtini duomenys: Vardas, Pavardė, el. Paštas ir/ar telefono numeris, atsiskaitomoji sąskaita ir kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas sukurti ir naudotis Cargo.LT svetaine arba prašymas reklamuotis Cargo.LT svetainėje
Duomenų tvarkymo terminas Kol naudojatės www.cargo.lt teikiamomis paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

1 Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 5 metų po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip:

 • Užklausas el. paštu – 6 mėnesius
 • Skundus – 12 mėnesių
 • Pokalbių telefonu Pagalbos linijoje įrašus – 14 dienų
 • Pagalba gyvai (programėlė) - 14 dienų
 • Facebook asmenines žinutes – 6 mėnesius

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Registracijos duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, o kitus – telefono pokalbio su Jumis metu, susirašinėjant per Facebook programėlę, el. laiškų pagalba, arba per programėlę “Pagalba gyvai”.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate juos mums bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami į mūsų klientų aptarnavimo Pagalbos liniją ir kt. Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų Užklausą mums reikia surinkti papildomą informaciją, mes Jūsų Užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) nagrinėjant Jūsų Užklausą surinktais duomenimis.

3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus. Jeigu teikdami Paslaugas mes suteikiame teisę pasinaudoti mūsų partnerių paslaugomis (pvz., galimybę nusipirkti išrašą iš Creditreform), kai kurie Jūsų duomenys taip pat bus prieinami ir mūsų partneriui, tačiau tik tokio bendro paslaugų teikimo ar kitokių bendradarbiavimo sąlygų tikslais. Pavyzdžiui, jeigu norėsite skaityti CargoNews.lt portalo teikiamas naujienas, turėsite galimybę autorizuotis Cargo.lt portalo prisijungimo duomenimis, tačiau CargoNews.lt pats niekada ne administruos papildomai jūsų duomenų.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų naudotojų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės interneto svetainėje www.cargo.lt arba Cargo.LT mobiliojoje aplikacijoje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės administratoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Slapukų politikoje.

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje ir tose šalyse kuriose teikiame paslaugas arba turime filialus arba partnerius. Asmens duomenis tvarko tie filialai kurie turi administravimo sutartis, tuo būdų bet kuris Cargo.lt pagalbos ofisas gali suteikti reikalingą pagalbą naudotojui.

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums. Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate interneto svetainės www.cargo.lt paskyros naudotojas, Jūs galite bet kada savo paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz.: patikrinti aktualią anketinę informaciją), gauti Jums išrašytas sąskaitas faktūras. Jeigu esate Cargo.LT mobiliosios aplikacijos naudotojas, su visa paminėta informacija galite susipažinti interneto svetainėje www.cargo.lt

Jeigu šioje Politikoje, interneto svetainės www.cargo.lt paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti kokią nors kitą informaciją susijusią su kaip mes tvarkome jūsų pateiktą informaciją, Jūs visuomet galite kreiptis į mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti interneto svetainės www.cargo.lt paskyroje. Jūs taip pat galite kreiptis į mus šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume mes.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti krovinių ir/ar transporto sutapimus jūsų transporto ir/ar krovinių pasiūlymams papildomais nurodytais kanalais, taip pat sutikimą gauti naujienlaiškius iš CargoNews.lt portalo. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos anketą, keisdami sutikimų nustatymus savo paskyroje arba mobiliojoje aplikacijoje arba susisiekę su mumis šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais. Atšaukus sutikimą arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – saugome nurodytą terminą. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui. Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu. Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais: elektroniniu paštu info@cargo.lt skambindami į mūsų Pagalbos liniją telefonu +370 655 17777 Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas neringa.sukyte@eurospektras.lt pašto korespondencijos adresas – Laisvės pr. 88, LT - 06125 Vilnius. Laišką adresuokite taip: UAB Eurospektras“, Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Eurospektras“ Juridinio asmens kodas 126206243 Buveinės adresas: Laisvės pr. 88, LT - 06125 Vilnius, Lietuvos Respublika

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

8. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Slapukai

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų lankymosi istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę. Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje.

10. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

11. Politikos taikymas

Politika nėra taikoma kitoms mūsų ar mūsų grupės įmonių teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainė www.cargo.lt, Pagalbos linijos telefonu ar kitais būdais teikiamų jūsų paklausimų, prašymų ir (ar) skundų administravimas.

Slapukai interneto svetainėje (ang. cookies) naudojamos būtinos normaliam interneto svetainės veikimui, tikslinei reklamai ir lankytojų analizei. Naršydami šiame tinklalapyje Jus sutinkate naudoti slapukus. Detaliau
Duomenų įkėlimas
Statusas:
+3